betingelserLeje og betalingsbetingelser for Fyrbøderens Hus og Jettes Stue


En booking er først endelig bekræftet når 25% af den samlede leje er indbetalt.


Den samlede leje + depositum på 1500 kr skal være betalt senest 6 uger før lejeperiodens start.


Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter endt lejeperiode.


Annullerer lejeren en booking, tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.


Betales leje- og depositumbetalinger ikke senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, kan udlejer ensidigt annullere lejekontrakten, og i et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.


lejemålet skal afleveres opryddet, køkkenservice opvasket/tømt opvaskemaskine, ovne og havegrill skal være rengjorte samt affald lagt i affaldssækkene ude ved vejen.


Evt. ituslået service og inventar skal meddeles. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden.


Bemærk at

Rygning er kun tilladt udenfor huset

Husdyr er ikke tilladtDu får tilsendt mail med anvisning på nøgler og yderligere praktisk information


I husene vil der også være yderligere praktiske informationer om huset og området ligesom viceværten vil kunne være behjælpelig hvis der skulle opstå uventede situationer.Vi ønsker alle vore gæster det bedste ophold.


Hanne & Erling